Windpark voldoet aan aangepast beleid provincie

24 augustus 2023 Matthijs Oppenhuizen

Windpark Oude Buurserdijk voldoet aan het aangepaste beleid van de provincie Overijssel doordat het plangebied in een clustergebied ligt. Verder heeft de provincie gereageerd op ons principeverzoek.

Windpark voldoet aan aangepast beleid provincie
Wellicht heeft u meegekregen dat de provincie Overijssel het beleid voor windmolens aanpast. In het kort wil de provincie het volgende:

  1. Enkele clustergebieden in Overijssel waarin wat de provincie betreft veel windmolens kunnen komen.
  2. In de rest van de provincie, buiten deze clustergebieden, mogen alleen windmolens komen als er minimaal vier bij elkaar komen te staan.

Het plangebied van Windpark Oude Buurserdijk ligt in een clustergebied. Daarmee voldoet ons idee voor Windpark Oude Buurserdijk dus aan het aangepaste beleid van de provincie.

Alle stukken van de provincie hierover leest u hier. De clustergebieden liggen met name langs de snel- en andere grote wegen (en in de wijde omgeving daarvan). Op onderstaande plattegrond ziet u de clustergebieden (de blauwe gebieden). De rode ovaal onderaan de kaart hebben wij toegevoegd. Dat is globaal waar het plangebied van Windpark Oude Buurserdijk ligt en dus binnen een (blauw) clustergebied (tekst loopt door onder de plattegrond).

2023 07 28 Clustergebieden provincie en WP Oude Buurserdijk

Reactie van provincie op principeverzoek
In onze nieuwsbrief van 11 juli 2023 meldden we dat we een principeverzoek hebben ingediend bij de provincie Overijssel. Onlangs kregen we hierop een eerste reactie van de provincie. Na de zomer gaat de provincie eerst met de gemeente Haaksbergen in gesprek over ons principeverzoek. De provincie geeft aan dat de provincie en gemeente dan samen ons initiatief beoordelen. Als deze beoordeling positief is, maken de provincie en gemeente afspraken over de onderlinge rolverdeling. Dat gaat er met name over wie het bevoegd gezag is met betrekking tot dit windpark. Zoals in onze nieuwsbrief van 11 juli gemeld, is de provincie in beginsel het bevoegd gezag en kan de gemeente vragen deze bevoegdheid over te nemen van de provincie.

Dit zijn processen die doorgaans de nodige tijd kosten. Daardoor verwachten we niet dat er op korte termijn concrete vervolgstappen worden gezet. Zo speelt onder andere het proces van de gemeente om tot windbeleid te komen waarschijnlijk een rol in deze gesprekken tussen provincie en gemeente.

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.