Stand van zaken

Laatste update: 15 april 2024 

Provincie begint ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk
De provincie Overijssel ziet na bestudering van ons principeverzoek op dit moment geen belemmeringen om de beoogde windmolens te plaatsen. Daarom start de provincie de benodigde ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk. Dat besluit hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 genomen. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van 16 februari 2024.

Energiefonds Overijssel steunt Energiecoöperatie Haaksbergen
Door de samenwerking met Energiefonds Overijssel kan Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) als volwaardige initiatiefnemer meewerken aan Windpark Oude Buurserdijk. Daarmee is ECH een van de eerste energiecoöperaties in Overijssel die met hulp van het Energiefonds het provinciale en landelijke streven naar vijftig procent lokaal eigendom in een windpark concreet maakt. Doordat de coöperatie vanaf de allereerste fase investeert in het windpark, kunnen omwonenden in een latere fase via de coöperatie ook mee-investeren in het windpark. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht van 15 april 2024.

Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder.