Over ons

Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie zijn samen de initiatiefnemers van Windpark Oude Buurserdijk. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De afspraak is dat we samenwerken op gelijkwaardige basis: samen maken we het plan en samen doen we de benodigde investeringen. De afspraak is dat 50 procent van het windpark eigendom wordt van de energiecoöperatie – en daarmee van de omgeving - en 50 procent van Pure Energie.

Logo ECH 1

Energiecoöperatie Haaksbergen
Energiecoöperatie Haaksbergen is een organisatie zonder winstoogmerk die samen met inwoners van Haaksbergen, overheden en de industrie samenwerkt aan een duurzaam Haaksbergen. In 2050 moet Haaksbergen energieneutraal zijn. Een groep vrijwilligers nam het initiatief om stappen te ondernemen en een coöperatie op te richten. In de coöperatie denken leden mee over de plannen en kunnen erin investeren. 

De Energiecoöperatie Haaksbergen zet in op het besparen van energie, het zelf opwekken van duurzame energie en het collectief inkopen van duurzame elektriciteit. Dit doet de coöperatie met en voor de leden van de coöperatie. Het doel is om alle opbrengsten ook daadwerkelijk in Haaksbergen te houden. 

De coöperatie heeft niet als doel winst te maken. De inkomsten worden geïnvesteerd in nieuwe lokale duurzame projecten. De coöperatie heeft slechts één doel: samen de handen uit de mouwen steken voor het verduurzamen van het mooie Haaksbergen. 

Energiecoöperatie Haaksbergen steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers. Als leden van de coöperatie zetten zij hun tijd in voor het gemeenschappelijke doel om Haaksbergen te verduurzamen. Binnen de coöperatie zijn drie werkgroepen actief:

  • Techniek
  • Financiën
  • Communicatie

Meer informatie staat op de website van ECH.   

Logo Pure Energie 2022 1

Pure Energie
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al meer dan 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie.

Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Verder levert Pure Energie zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

Pure Energie levert klanten alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu.

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.

Meer informatie staat op de website van Pure Energie.