Energiefonds Overijssel steunt Energiecoöperatie Haaksbergen

15 april 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over het Energiefonds Overijssel dat helpt de risicovolle ontwikkelkosten voor Energiecoöperatie Haaksbergen te dekken. Dit zorgt ervoor dat in een later stadium ook omwonenden via ECH kunnen mee-investeren in het windpark.

Energiecoöperatie Haaksbergen loopt voorop met hulp van Energiefonds Overijssel
Door de samenwerking met Energiefonds Overijssel kan Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) als volwaardige initiatiefnemer meewerken aan Windpark Oude Buurserdijk. Daarmee is ECH een van de eerste energiecoöperaties in Overijssel die met hulp van het Energiefonds het provinciale en landelijke streven naar vijftig procent lokaal eigendom in een windpark concreet maakt. Doordat de coöperatie vanaf de allereerste fase investeert in het windpark, kunnen omwonenden in een latere fase via de coöperatie ook mee-investeren in het windpark.

Risicovolle ontwikkelkosten gedekt via LEI-F 
In onze nieuwsbrief van 26 september 2023 legden we uit dat ECH voor vijftig procent eigenaar wordt van Windpark Oude Buurserdijk. Via ECH kunnen inwoners uit de omgeving mee-investeren in het windpark, om er daarna ook van mee te kunnen profiteren. Lokale windenergie van en voor de inwoners van Haaksbergen. Windpark Oude Buurserdijk bevindt zich nu in de fase dat het plan voor het windpark moet worden opgesteld. Dat betekent onder andere allerlei onderzoeken doen, de vergunning(en) aanvragen en een eerste aanbetaling voor een netaansluiting doen. Dit zijn zogeheten risicovolle ontwikkelkosten: uitgaven die nodig zijn om het plan concreet te maken, maar waar een hoog risico tegenover staat, omdat er nog geen opbrengsten uit het windpark zijn. In deze risicovolle ontwikkelfase is het vaak lastig om financiering te vinden voor het project. De LEI-F (Lokale Energie Initiatieven-Faciliteit) van het Energiefonds biedt hier een oplossing voor. De LEI-F werkt als volgt:

  • Het Energiefonds schiet een deel van de ontwikkelkosten tegen voorwaarden voor aan ECH en ECH draagt zelf ook bij in de dekking van de ontwikkelkosten.
  • Bij realisatie van het windpark betaalt ECH deze kosten terug uit de exploitatie van het windpark. 
  • Als het plan onverhoopt niet doorgaat en er geen windpark komt, dan ligt het financiële risico voor het terugbetalen van de verkregen lening van EFO niet bij ECH. Wel is ECH verantwoordelijk voor het deel van de ontwikkelingskosten waarin zij zelf heeft voorzien.

Meer over LEI-F leest u op de website van het Energiefonds.

Lokaal eigendom vraagt om ondernemerschap en risico nemen
In het landelijke Klimaatakkoord staat het streven om vijftig procent van de wind- en zonneparken in lokaal eigendom te hebben. De provincie Overijssel heeft dit overgenomen in haar beleid. Vaak wordt dit concreet doordat een energiecoöperatie voor vijftig procent eigenaar wordt en inwoners uit de omgeving via de coöperatie kunnen mee-investeren. Daarbij zegt het landelijke Klimaatakkoord ook: “Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen.”

Een mooi voorbeeld voor anderen
Dat laatste is voor veel energiecoöperaties lastig, want de kosten gaan voor de baten uit. Coöperaties – die over het algemeen drijven op vrijwilligers – hebben vaak niet zoveel geld om de risicovolle ontwikkelkosten te kunnen betalen. Ze kunnen zeker niet alleen het risico lopen dat geld te verliezen als het project niet doorgaat. Dat geldt ook voor ECH. Door de LEI-F van het Energiefonds kan ECH nu samen met Pure Energie – de andere initiatiefnemer van Windpark Oude Buurserdijk – volwaardig initiatiefnemer zijn, meebeslissen, de ontwikkelkosten dragen en zorgen dat inwoners uit de omgeving ook voordeel kunnen hebben van het windpark. Lokale windenergie van, voor en door de inwoners van Haaksbergen. Hiermee lopen ECH en het Energiefonds voorop, want op veel plekken in Overijssel en Nederland is dit nog niet zo geregeld.

Waarom lid worden van Energiecoöperatie Haaksbergen? 
Iedereen die wil, kan voor een klein bedrag per jaar lid worden van ECH. Hiervoor moet je eenvoudig gezegd in de gemeente Haaksbergen wonen of werken. Iedereen die lid is, is zo via ECH ook mede-eigenaar van onder andere de windmolens.

De ECH vindt het belangrijk dat de omgeving ook kan participeren en hier ook financieel voordeel door kan hebben. Het doel van ECH is juist om ook de opbrengsten weer in te zetten in de omgeving. Doordat ECH een ledenorganisatie is, kan de omgeving daar dus zelf veel invloed op hebben. Wie hier ideeën voor heeft, kan zich nu aanmelden bij ECH. De omgeving kan zo via ECH veel invloed hebben op hoeveel van de opbrengst in Buurse blijft en waarvoor dat geld wordt ingezet. Maar dat betekent dus wel dat er naast mee-investeren, ook vanuit de omgeving ideeën moeten komen en dat mensen uit de omgeving hiervoor dus ook  iets moeten doen. Dan is er veel mogelijk.

Omgevingsfonds
Naast financiële participatie in dit windpark is er een omgevingsfonds. In dit omgevingsfonds wordt een deel van de opbrengst van het gehele windpark ter beschikking gesteld aan de omgeving. ECH en Pure Energie betalen hier dus beide aan mee. De jaarlijkse bijdrage aan het fonds is gekoppeld aan hoeveel de windmolens opwekken. Dat is een apart fonds en staat helemaal los van vijftig procent lokaal eigendom via ECH.

Waaraan dit omgevingsfonds wordt besteed en wie dit geld beheert, moet allemaal nog worden besloten. Ook in welk gebied het omgevingsfonds wordt besteed, kan met de omgeving worden besproken. Ook hiervoor geldt dus: als iemand uit de omgeving hiervoor ideeën heeft, kan die zich bij ons melden en kunnen we hierover het gesprek aangaan. Dat kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de omgevingsraad. Klik hier voor meer informatie daarover.