Video en inloopavond over Windpark Oude Buurserdijk

12 juni 2023 Matthijs Oppenhuizen

In een video geven we meer toelichting op Windpark Oude Buurserdijk en hoe de omgeving daarbij betrokken kan zijn. Als u met ons in gesprek wilt, bent u van harte welkom op de inloopavond die we op 22 juni houden in Buurse.

Wij - Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede - hebben een initiatief voor vier à vijf moderne windmolens ten noorden van Buurse: Windpark Oude Buurserdijk. De windmolens zijn beoogd in het gebied tussen en rond de Oude Buurserdijk, Hegebeekweg en Berktepaalweg. Meer informatie over het plangebied en bijvoorbeeld de afmetingen van de beoogde windmolens, leest u op deze pagina.

Stand van zaken
Het idee voor Windpark Oude Buurserdijk verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures voor bijvoorbeeld een vergunning. We willen nu graag eerst met de omgeving in gesprek. Wel zijn we voornemens binnenkort een principeverzoek in te dienen bij de provincie Overijssel. Dat is dan een eerste stap die we zetten voor het windpark, maar het duurt dan nog enige tijd voordat eventuele vervolgstappen worden gezet. Zo volgt na het indienen van ons principeverzoek naar alle verwachting eerst overleg tussen de provincie en de gemeente Haaksbergen.

Video en inloopavond
Hieronder ziet u een video waarin we meer toelichting geven op het initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn (tekst loopt door onder de video).

Verder houden we een inloopavond voor iedereen die nadere informatie wil of met ons in gesprek wil. Deze inloopavond is op:

  • Datum: 22 juni 2023
  • Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: zaal Winkelman, Broekheurnerweg 52, Buurse

Belangstellenden kunnen op 22 juni tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen op het moment dat zij willen. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers kunnen nader in gesprek met ECH en Pure Energie.

Veel duurzame elektriciteit
We gaan uit van moderne windmolens: een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Daarmee is de tiphoogte circa 280 meter. Nader onderzoek wijst uit hoe groot de windmolens exact worden, maar ze krijgen zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Grotere windmolens wekken meer duurzame elektriciteit op. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van de vier à vijf beoogde windmolens samen is circa 120 tot 150 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Daarmee kan Windpark Oude Buurserdijk ongeveer het gehele huidige elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Haaksbergen duurzaam opwekken.

Volgende stap: omgevingsraad en gedetailleerd plan
Om het windpark te kunnen bouwen, is een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moet er een gedetailleerd plan zijn. Graag betrekken we inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het maken van dit plan. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen we graag wat aandachtspunten zijn van de omgeving. Er kan dan worden onderzocht of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden. Daarom stellen we voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties meedoen. Samen met de omgevingsraad bespreken we dan het plan, waaronder de opstelling van de windmolens.

Er is ruimte voor vier à vijf moderne windmolens. De inschatting is dat er twee realistische opstellingen mogelijk zijn: één van vier windmolens en één van vijf windmolens. Nader onderzoek wijst uit welke opstelling het meest realistisch is. Er moet uiteindelijk één opstelling worden gekozen.

Graag betrekken we de omgeving bij het maken van de keuze voor een opstelling. Meer hierover leest u hier. Aanmelden voor de omgevingsraad of voor vragen daarover: mail naar info@windparkoudebuurserdijk.nl

Mee-investeren en omgevingsfonds
Inwoners uit de omgeving kunnen via Energiecoöperatie Haaksbergen mee-investeren en zo gezamenlijk mede-eigenaar worden van Windpark Oude Buurserdijk, want het windpark wordt voor 50 procent eigendom van ECH. Inwoners behalen dan voordeel op hun persoonlijke investering. Gebruikelijk bij deze vorm van financiële participatie is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten waar in de omgeving behoefte aan is. Daarover beslissen dan de leden van de coöperatie.

Verder komt er een omgevingsfonds dat 15 jaar lang wordt gevuld met een deel van de opbrengsten van het gehele windpark (0,50 euro per geproduceerde MWh). Als de beoogde moderne windmolens worden gerealiseerd, is de indicatie op dit moment dat via dit omgevingsfonds circa 60.000 euro (vier windmolens) à 75.000 euro (vijf windmolens) per jaar beschikbaar is. De initiatiefnemers bespreken graag met de omgeving – bijvoorbeeld via de omgevingsraad - waarvoor dit fonds wordt ingezet.