Provincie begint ruimtelijke procedure(s)

14 februari 2024 Matthijs Oppenhuizen

Dit nieuwsbericht gaat over het besluit van de provincie om de ruimtelijke procedure(s) te beginnen voor Windpark Oude Buurserdijk.

Provincie begint ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk
De provincie Overijssel ziet na bestudering van ons principeverzoek op dit moment geen belemmeringen om de beoogde windmolens te plaatsen. Daarom start de provincie de benodigde ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk. Dat besluit hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 genomen. Meer over dit besluit van de provincie leest u hier

Ons principeverzoek dienden we in juni 2023 in bij de provincie Overijssel. Ons ingediende principeverzoek vindt u op deze pagina op onze website

Onze volgende stap: aanvraag omgevingsvergunning(en) voorbereiden
In het kort betekent dit dat wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning(en) kunnen voorbereiden en daarna de omgevingsvergunning(en) kunnen aanvragen. Als we de aanvraag indienen, begint een uitgebreide procedure. 

Omgeving via omgevingsraad betrokken bij vergunningsaanvraag
We gaan de komende tijd onderzoeken uitvoeren, definitieve keuzes voor het plan maken en alle documenten (laten) opstellen die nodig zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning. De omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven) kan hierbij betrokken zijn. Dat kan met name via de omgevingsraad. Meer over de omgevingsraad leest u hier op onze website. Wie wil deelnemen aan de omgevingsraad of hier vragen over heeft, kan ons mailen op info@windparkoudebuurserdijk.nl

Meer informatie volgt later
Dit is voor nu de informatie die we kunnen melden. In dit proces naar de aanvraag van de omgevingsvergunning(en) is onder andere veel afstemming en overleg met de overheden (met name provincie en gemeente) wenselijk. Daar gaan we nu ook mee aan de slag. We bereiden verder voor dat we op een later moment meer uitleggen welke onderzoeken we moeten doen, welke keuzes we moeten maken en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn. Daar komen we dus later op terug. 

Veel informatie via de nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief is en blijft ons belangrijkste communicatiemiddel om omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici te informeren over Windpark Oude Buurserdijk. Als u op de hoogte wilt blijven, is het dus verstandig dat u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief. Kent u mensen die wel geïnformeerd willen worden over Windpark Oude Buurserdijk, maar de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Deel dan uiteraard gerust de nieuwsbrief. Iedereen die wil, kan zich via onze website eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief.  

Meer informatie over ons plan op website
Meer informatie over ons plan leest u op onze website. De beoogde posities en afmetingen van de windmolens leest u bijvoorbeeld op deze pagina.

Hoe de omgeving betrokken kan zijn bij Windpark Oude Buurserdijk en hoe bijvoorbeeld omwonenden kunnen mee-investeren en mede-eigenaar kunnen worden van Windpark Oude Buurserdijk, leest u hier.

Antwoord op veelgestelde vragen vindt u hier op onze website.