Brief aan omwonenden

18 januari 2024 Matthijs Oppenhuizen

Dit nieuwsbericht gaat over de brief die we aan alle omwonenden binnen 2800 meter van de beoogde windmolens hebben gestuurd.

Brief aan omwonenden
Recent hebben we alle adressen binnen 2800 meter van de door ons beoogde windmolens een brief gestuurd. In juni 2023 stuurden we deze adressen ook een brief, om ons idee voor de windmolens bekend te maken en toe te lichten hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn.

Sinds juni 2023 is er veel gezegd en geschreven over windmolens rondom Buurse. We hebben begrepen dat dit bij omwonenden tot vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Met de brief die we recent hebben gestuurd aan de adressen binnen 2800 meter, proberen we meer duidelijkheid te geven. Deze brief delen we ook via deze nieuwsbrief. Klik hier om deze brief te lezen.

In deze brief gaat het over:

  • Wat is het plan voor Windpark Oude Buurserdijk?
  • Wat hebben ECH en Pure Energie tot nu toe gedaan?
  • Wie neemt welke besluiten?
  • Welke besluiten hebben gemeente en provincie genomen?
  • Wat moeten gemeente en provincie nog besluiten?
  • Wat moet er allemaal nog worden gedaan?
  • Hoe kunt u financieel voordeel hebben van ons windpark?
  • Hoe kunt u met ons in gesprek zijn?

Altijd bereid tot gesprek
In de brief geven we, net als in juni 2023, aan dat we altijd bereid zijn tot nader gesprek. Neem voor het maken van een afspraak gerust contact op via info@windparkoudebuurserdijk.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 06 – 57870755. Wie structureel met ons in overleg wil over het windpark, kan zich aanmelden voor de omgevingsraad, ook via deze contactgegevens. Lees hier meer over de omgevingsraad